Power & Cables

1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$590

RM79

5
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$772

ยฅ2,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$901

HK$229

3
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,198NT$958

329 NOK

4
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden

25% VAT -25%

NT$1,167NT$934

350 SEK

5
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,061NT$964

โ‚ฉ39,000

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$1,323

ยฅ4,800

2
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,496NT$1,360

โ‚ฉ55,000

3
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,374

HK$349

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$1,411

RM189

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$1,482

S$65

View all countries
1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand

7% VAT -7%

NT$2,222NT$2,077

เธฟ2,290

2
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,421NT$2,201

โ‚ฉ89,000

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

View all countries
1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand

7% VAT -7%

NT$2,222NT$2,077

เธฟ2,290

2
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,421NT$2,201

โ‚ฉ89,000

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$582

CHF18.95

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey

18% VAT -18%

NT$685NT$581

โ‚บ129

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$897

HK$228

2
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$958

S$42

3
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$978

RM131

4
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland

23% VAT -23%

NT$1,222NT$993

โ‚ฌ35

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช AE

Min. 250 ุฏ.ุฅ

NT$1,051

125 ุฏ.ุฅ

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

2
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

3
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

4
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$2,279

HK$579

5
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland

24% VAT -24%

NT$2,966NT$2,393

โ‚ฌ85

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

2
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

3
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

4
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$2,279

HK$579

5
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland

24% VAT -24%

NT$2,966NT$2,393

โ‚ฌ85

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$1,875

ยฅ6,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,964

HK$499

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,149NT$1,953

โ‚ฉ79,000

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,009

RM269

5
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand

7% VAT -7%

NT$2,222NT$2,077

เธฟ2,290

View all countries
1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand

7% VAT -7%

NT$2,222NT$2,077

เธฟ2,290

2
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,421NT$2,201

โ‚ฉ89,000

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

View all countries
1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand

7% VAT -7%

NT$2,222NT$2,077

เธฟ2,290

2
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,421NT$2,201

โ‚ฉ89,000

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

View all countries
1
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand

7% VAT -7%

NT$2,222NT$2,077

เธฟ2,290

2
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,151

ยฅ7,800

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,421NT$2,201

โ‚ฉ89,000

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$2,233

RM299

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$2,258

S$99

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$901

HK$229

2
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,198NT$958

329 NOK

3
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden

25% VAT -25%

NT$1,167NT$934

350 SEK

4
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,061NT$964

โ‚ฉ39,000

5
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US

≈10% Sales tax

NT$895NT$980

US$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$901

HK$229

2
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,198NT$958

329 NOK

3
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden

25% VAT -25%

NT$1,167NT$934

350 SEK

4
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,061NT$964

โ‚ฉ39,000

5
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US

≈10% Sales tax

NT$895NT$980

US$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,177

HK$299

2
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$1,190

NT$1,190

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,333NT$1,212

โ‚ฉ49,000

4
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,562NT$1,249

429 NOK

5
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$1,241

ยฅ4,500

View all countries
1
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland

24% VAT -24%

NT$2,757NT$2,223

โ‚ฌ79

2
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal

23% VAT -23%

NT$2,757NT$2,242

โ‚ฌ79

3
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland

23% VAT -23%

NT$2,757NT$2,242

โ‚ฌ79

4
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands

21% VAT -21%

NT$2,757NT$2,279

โ‚ฌ79

5
๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg

17% VAT -17%

NT$2,666NT$2,279

โ‚ฌ76,39

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$772

ยฅ2,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$901

HK$229

3
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,198NT$958

329 NOK

4
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden

25% VAT -25%

NT$1,167NT$934

350 SEK

5
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,061NT$964

โ‚ฉ39,000

View all countries
1
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland

23% VAT -23%

NT$1,361NT$1,107

โ‚ฌ39

2
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany

19% VAT -19%

NT$1,361NT$1,144

โ‚ฌ39

3
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,177

HK$299

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$1,190

NT$1,190

5
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,333NT$1,212

โ‚ฉ49,000

View all countries
1
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$4,729NT$3,783

1.299 NOK

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$3,932

HK$999

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZ

20% VAT -20%

NT$4,746NT$3,955

3 490 Kฤ

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$4,025

RM539

5
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark

25% VAT -25%

NT$5,139NT$4,111

1.099 DKK

View all countries
1
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$4,729NT$3,783

1.299 NOK

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$3,932

HK$999

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZ

20% VAT -20%

NT$4,746NT$3,955

3 490 Kฤ

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$4,025

RM539

5
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark

25% VAT -25%

NT$5,139NT$4,111

1.099 DKK

View all countries
1
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$4,729NT$3,783

1.299 NOK

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$3,932

HK$999

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ CZ

20% VAT -20%

NT$4,746NT$3,955

3 490 Kฤ

4
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia

No tax data

NT$4,025

RM539

5
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark

25% VAT -25%

NT$5,139NT$4,111

1.099 DKK

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

4
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

Min. $100 SGD

NT$661

S$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$901

HK$229

2
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,198NT$958

329 NOK

3
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden

25% VAT -25%

NT$1,167NT$934

350 SEK

4
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,061NT$964

โ‚ฉ39,000

5
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ US

≈10% Sales tax

NT$895NT$980

US$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,177

HK$299

2
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$1,190

NT$1,190

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,333NT$1,212

โ‚ฉ49,000

4
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,562NT$1,249

429 NOK

5
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$1,241

ยฅ4,500

View all countries
1
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,177

HK$299

2
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$1,190

NT$1,190

3
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$1,333NT$1,212

โ‚ฉ49,000

4
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,562NT$1,249

429 NOK

5
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$1,241

ยฅ4,500

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$496

ยฅ1,800

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$587

HK$149

3
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Min. CHF300

NT$583

CHF19

4
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan

Base country (no refund)

NT$590

NT$590

5
๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia

Min. $300 AUD

NT$642

A$29

View all countries
1
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

Min. ยฅ5,000

NT$1,048

ยฅ3,800

2
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden

25% VAT -25%

NT$1,318NT$1,054

395 SEK

3
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway

25% VAT -25%

NT$1,380NT$1,104

379 NOK

4
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$1,098

HK$279

5
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines

No tax data

NT$1,127

โ‚ฑ1,890

View all countries
1
๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea

10% VAT -10%

NT$2,693NT$2,448

โ‚ฉ99,000

2
๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong

No tax data

NT$2,476

HK$629

3
๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan

8% VAT -8%

NT$2,426

ยฅ8,800

4
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland

24% VAT -24%

NT$3,106NT$2,505

โ‚ฌ89

5
๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore

7% GST -7%

NT$2,714NT$2,536

S$119

View all countries
Looking for new features?

Subscribe to our newsletter for infrequent updates on our progress.

...or follow us on Twitter

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more